Content-Type: text/html

Kvalificerad undervisande bibliotekarie till Lärum

100%

 

 

Lärum är en organisation inom Lärarhögskolan i Stockholm som består av högskolebibliotek, mediaproduktion och en utvecklingsavdelning, med ett centralt uppdrag att arbeta för användandet av IT i lärarutbildningen. Vi söker dig som vill ansvara för den del av bibliotekets undervisningsfunktion som riktas mot forskare, doktorander och lärarutbildare.

 

Tjänsten är inriktad på undervisning i informationskompetens och databassökningar samt kontakter med institutioner. Du ska även vara med och utveckla bibliotekets stöd till högskolans distansundervisning. Tjänstgöring i informationsdisk kommer att ingå i ditt arbete. Under en begränsad period ska du också ansvara för bibliotekets samlade undervisningsfunktion. Ditt arbete behöver bedrivas i nära samarbete med bibliotekarier, IT-pedagoger, pedagoger, och övriga medarbetare på Lärum.

 

Kvalifikationer

 

·          Magister- eller kandidatexamen inom informations- och biblioteksvetenskap eller motsvarande kompetens.

·          Mycket god kännedom om vetenskapliga databaser och sökverktyg.

·          Flerårig erfarenhet av undervisning i vetenskaplig informationssökning vid högskola/universitet.

·          Vana vid självständiga planeringsuppgifter, projektsamverkan och projektledning.

·          Goda IT-kunskaper inom databassökningar och andra verktyg i undervisningen.

·          Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska.

 

Tjänsten kräver att du är bra på att arbeta i grupp och förankra idéer internt och externt. Din kommunikativa förmåga samt intresse för att förmedla kunskap till andra är av stor vikt. Vi söker dig som är initiativrik, flexibel och öppen för förändringar.

 

Lärum, som är ett LRC (Learning Resource Centre) arbetar för flexibla lärandemiljöer i mediaverkstad och bibliotek. Våra miljöer är både fysiska och webbaserade. Sammanlagt är vi ca 35 anställlda.

Se vidare www.lhs.se/larum/ samt film om Lärum på webben:

http://www1.lhs.se/larum/mediaproduktion/r804.html

 

Ytterligare upplysningar

För frågor kontakta avdelningschef för biblioteket Gunilla Sundström, tfn 08-737 98 41, administrativ handläggare Karin Alling, tfn 08-737 98 29 eller Lärumchef Lena Olsson, tfn 08-737 98 27.

 

Lärarhögskolan eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

 

Fackliga kontaktpersoner

SACO: Tomas Johansson, tfn 08-737 98 51. OFR: Alejandra Pizarro, tfn 08-737 98 57.

 

Ansökan

Dokumenterade kvalifikationer önskas. Välkommen med skriftlig ansökan och meritförteckning senast 2006-03-31 märkt med Dnr: Fv. 22-XXX/04 till Registrator, Lärarhögskolan i Stockholm, Box 34103, 100 26 Stockholm eller till e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask].

 
______________________________________________________________________