Content-Type: text/html Förteckning över radioprogram?

Vet någon Biblistläsare hur man skall korrekt benämna en förteckning/lista över radioprogram på svenska (och gärna även engelska)?

T ex en känd författare som medverkat i en mängd sådana, varvid hans biografiker gjort en prydlig lista längst bak i biografin.

Jag hittar inte ordet i någon svensk ordbok.

Med vänlig hälsning,
Marie-Anne Condé
STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Humaniora (etnologi, film, franska och italienska)
106 91 STOCKHOLM
08-16 27 57
[log in to unmask]