Content-Type: text/html Bologna Oslo riktig länk

Organisatörerna i Oslo för NordINFOLIT:s seminarium om Bologna-processen och högskolebiblioteken 6/4 har idag lagt ut denna slutliga länk till inbjudan:

http://home.hio.no/ls/program_06.html

Christina Tovoté
SUB