Content-Type: text/html

Välkommen att anmäla dig till Kungl. biblioteket/BIBSAM:s kurs i biblioteksjuridik, "Det beror på"!

 

Det finns platser kvar på nästa kurs nu i april!Datum: 24-25 april 2006!
Plats: Skepparholmen, Saltsjö-Boo
Anmälan görs här: http://www.kb.se/bibsam/kursokonf/detberorpa/2006/inbjudan24_25april.htm

 
Kursen vänder sig till aktiva bibliotekarier inom alla sektorer, dvs. såväl forsknings- som folkbibliotekarier. Avsikten är att belysa de rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvudlinjerna av den juridik som har att göra med bibliotekets olika informationstjänster. Kursen utgår delvis från frågor och problem som vi blivit uppmärksammade på under de senaste åren.

Även detta kurstillfälle fokuserar på de nya regler om upphovsrätt som gäller från den 1 juli 2005. Har det inneburit några förändringar för biblioteken? En stor del av kursen ägnas åt detta.

Förutom upphovsrätten ingår bl.a. följande i programmet:

Regelverket: bibliotekslagen, författningar etc.

Låntagaren och biblioteket - relationen (avtalsrätt, låneregler, fullmakter)

Föräldrabalken - barn och lånekort/regler.

Sekretess avseende uppgift om lån m.m.

Betalningsföreläggande och handräckning; ansökan hos kronofogdemyndigheten.

Personuppgiftslagen.

Upphandling och avtalsvillkor.

Huvudansvarig för kursens innehåll är KB:s verksjurist, Susanna Broms och administrativ kursledare är Inger Klondiras från BIBSAM. Susanna är lärare tillsammans med två inbjudna experter.

För att skapa möjligheter till en fri och livlig diskussion är antalet deltagare begränsat till högst 25 personer.

Frågor? Kontakta Inger Klondiras, per e-post eller 08-463 42 72

Välkommen med din anmälan!

 

_____________________

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74