Content-Type: text/html Nordiska juridiska biblioteksmötet

Hej!

Vi vill gärna påminna om det 7:e nordiska juridiska biblioteksmötet i Köpenhamn den 7-9 juni 2006.
Under adressen: http://www.jur.ku.dk/biblioteker/nordiske_juridiske_biblioteksmoede/ finns program etc.

Hälsningar

Gunnel Jarbrant

Stockholms universitetsbibliotek
Avdelningen för juridik
106 91 Stockholm