Content-Type: text/html

Mångkultur och värdegrund – skolbiblioteken som verktyg
Konferens, Stockholm 21 mars 2006

För femte året i rad samarbetar DIK med Sveriges Kommuner och Landsting och Skolledarna i konferensserien Förnyelse av skolbiblioteken.

Årets tema är mångkultur, värdegrund och skolbiblioteken som verktyg.

Mot bakgrund av att 2006 är mångkulturens år kommer värdegrundsfrågor i fokus också i skolans arbete.

Hur biblioteken och särskilt skolbiblioteken kan nyttjas som verktyg för att nå uppsatta mål och bidra till ökad förståelse och kunskap vill vi belysa på detta seminarium.

 

För program och praktisk information om anmälan etc. se

www.dik.se

eller direktlänk

http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.nsf/DIKDefaultDesignUNIDPreview/3162319809653CEAC12570FB0030B794

 

Kontaktpersoner är Olle Wendt [log in to unmask]">[log in to unmask] och Ingrid Olmander van Erk [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Med vänlig hälsning

Johannes Rudberg

Ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet