Content-Type: text/html

KONFERENS

Den mänskliga sökmotorn –
elektroniskt referensarbete i Sverige och världen


Fråga biblioteket, Ordbron, Fråga Barnens bibliotek och Jourhavande bibliotekarie inbjuder till gemensam konferens under temat elektroniskt referensarbete för barn, vuxna och studerande. Vi kommer även att få internationella utblickar genom inbjudna utländska samarbetspartners, presentationer av sökportaler mm. Även du som inte medverkar i frågetjänstena är välkommen! Programmet kommer inom kort att i sin helhet publiceras på: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=6233

Plats
Konferensen äger rum på Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen. Fest på kvällen den 29 maj.

Tid
Den 29 maj kl 13.00 – 30 maj, kl 12.30.

Pris
Vi reserverar oss för att en liten avgift kan tillkomma. Förhoppningsvis gör det inte det.

Anmälan
Detaljerat program samt anmälningsformulär mailas ut när programmet är helt fastställt. Programmet kommer inom kort att publiceras på: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=6233

Arrangörer: Fråga biblioteket, Ordbron2, Fråga barnens bibliotek samt Jourhavande bibliotekarie.

För mer information kontakta:
Linnea Sjögren Göteborgs stadsbibliotek tel: 0701-42 45 21 [log in to unmask]teborg.se
Åke Nygren tel: 073-95 95 965 [log in to unmask]
Leena Månsson Länsbibliotek Skåne tel: 040 - 660 8593 leen[log in to unmask]
Kersti Pullerits Malmö stadsbibliotek tel: 040-660 86 45 [log in to unmask]
Katarina Dorbell Barnens bibliotek  [log in to unmask] tel: 033-35 76 28

*********************************
Linnéa  Sjögren
Projektledare för Fråga biblioteket & Ordbron

Stadsbiblioteket
Enheten för skönlitteratur, språk, konst och musik
Box 5404
402 29 Göteborg

T. 031-61 65 82
linnea.s[log in to unmask]