Content-Type: text/html
Hej! Högskolan i Kristianstad har arbetat med integrering av informationskompetens i sjuksköterskeundervisningen (med efterföljande examination). Du kan läsa mer på:
 
http://www.hit.no/main/content/download/18631/130197/file/Bagge_Wierup.pdf
 
Universitetet i Oslo har också arbetat med medicinstudierna. Du kan läsa mer om detta:
 
http://www.hit.no/main/content/download/18630/130192/file/Akre_Integrering.pdf
Hälsningar
Tereza

Kurt Byström <[log in to unmask]> wrote:
Hej!

Biblioteket vid Högskolan Dalarna planerar att ge poängsatta kurser i
informationskompetens, något som vi inte gjort tidigare. Tanken är att
kurser på en poäng ska ingå som en obligatorisk del i högskolans olika program.

Vi skulle gärna ta del av de kursplaner som finns hos er som redan har den
här typen av verksamhet. Några har vi hittat på nätet, men vi gissar att
det finns fler.

Hälsningar,

Kurt Byström

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com