Mars 2006, Nr 3

Utges av Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Redaktör Eva Barkeman, tel 08-546 44 106, [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Hej!

I nya numret av Tentakel <www.tentakel.vr.se> har vi frågat universitet och högskolor hur många nya doktorander som antagits de senaste åren. Det visade sig att nyrekryteringen har minskat drastiskt.

Bra eller dåligt? Vad tycker du?

Läs också recensionerna av Newton och A Short History of Nearly Everything.

Hälsningar Eva Barkeman

 

Mer ur innehållet:

Universiteten satsar på biologi

Många natur- och teknikvetenskapliga forskningsmiljöer vill ha del av Linnéstödet.

Starkast är representationen av biologiforskare. Nästan alla universitet söker stöd för biologimiljöer.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-03/Artikelsida/?contentId=4693>

 

Han är Sveriges bäste kvartärgeolog

 – Förstår vi historien kan vi förstå vad som händer idag, säger kvartärgeologen Svante Björck som studerar hur klimatet utvecklats.

Hans forskning har nu fått högsta betyg i Vetenskapsrådets utvärdering.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-03/Artikelsida/?contentId=4698>

 

Första språkgenen har identifierats

Han visar upp en bild på George Bush och en schimpans.

– Bara en av dem kan tala, säger Gary Marcus, docent i psykologi vid New York university.

Någon bland åhörarna mumlar tyst: ”who?”

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-03/Artikelsida/?contentId=4707>

 

DEBATT

Satsningen kan utarma kreativiteten

Är det rimligt att en forskare som erhåller till exempel ett Linné-bidrag kan komma att få resurser som är tio gånger större än idag och inte bara för tre, utan tio år? Det undrar Stefan Nordlund, dekanus Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-03/Artikelsida/?contentId=4710>

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel - en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se