Content-Type: text/html Annonsering

Hei

Vi ber om at følgende ledige stillinger som bokhistorikere ved Nasjonalbiblioteket i Norge annonseres:2 spennende stillinger som
BOKHISTORIKERE
ved Nasjonalbiblioteket i Norge er ledige. 
For nærmere opplysninger se http://www.nb.no - ledige stillinger.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende jobb i et spennende miljø.
Søknadsfrist er 12.03.06.


Fullstendig kunngjøring.

<<Kunngjøring Bokhistoriker.doc>>


Med hilsen
Siv B Westvik
leder for personalseksjonen
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 - Solli
0203 Oslo
tlf. 75 12 12 14