Content-Type: text/html Umeå universitetsbibliotek utlyser en befattning som Chef för IT-avdelningen. Avdelningen är nyinrättad och bemannas initialt med 6-8 personer, varav de flesta redan arbetar med olika IT-uppgifter vid UB. Ansökan senast 20 mars. Läs mer på www.ub.umu.se

Välkommen med ansökan!

Håkan Wimelius
Adm chef Umeå UB