Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket/BIBSAM och SLB – Sveriges Länsbibliotekarier arrangerar ett seminarium om Radio Frequency Identification –
RFID i bibliotekstillämpningar.

Tid: Onsdag 19 april 2006, kl. 10 – 16 (cirka); kaffe från 09.30
Plats: Hörsalen, Kungl. biblioteket, Stockholm
Deltagaravgift.

Programmet kommer att innehålla:
- introduktion till RFID tekniken
- erfarenheter från svenska bibliotek
- läget beträffande standarder
- den danska standarden för datamodell
- vilka krav kan vi ställa på leverantörerna

Detaljerat program skickas ut på BIBLIST inom kort, liksom information om hur man anmäler sig.

-----------------------------

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74