Content-Type: text/html

Regionbibliotek Halland söker utvecklingsledare - biblioteket som mötesplats för alla.

Läs mer på http://www.regionhalland.se/extra/news/?module_instance=1&id=151&subnavid=9

Välkommen med din ansökan!

 

Kerstin Grum

 

 

Kerstin Grum,
Regionbibliotek Halland,

Box 538, 301 80 HALMSTAD

Besöksadress: Region Halland, Kristian IV:s väg 1

Fax 035 - 17 98 98
Tel 035 -17 98 62 mobil 070 - 328 29 56

[log in to unmask]">[log in to unmask]se