Content-Type: text/html

Hej! Vi ändrade placeringen för ca 1 år sedan och märker bara positiva effekter

1)       Underlättar det för besökarna att hitta?  -  Alla gånger. Låntagarna tycker det är suveränt. Tidigare blev ref böckerna ofta glömda, av oss också!

2)       Har ni slopat en speciell tyst zon för studier av ref- böcker? - Normal samtalston gäller i hela biblioteket sen 1969, då tyst läsesal avskaffades i samband med att vi flyttade över till ett nybyggt bibliotekshus

3)       Vill besökarna låna hem ref - böcker som de tagit av misstag? - Överraskande få. Refböckerna är tydligt märkta med röd ref-lapp på ryggen.

4)       Placerar ni ref- böckerna på varje underavdelning, t ex F Fc, Fe osv eller alla ref-böcker före de andra på hyllan? -Vi har valt att placera dem under varje underavdelning och främst i sviten,  ex F ref, F utlån, Fc(x) ref, Fc(x) utlån osv men vi är ju ett ganska stort bibliotek med ett omfattande bokbestånd.

5)       Har ni encyklopedierna, t ex NE och/eller Bra böckers uppslagsverk som snabbreferens invid informationen? - Två avdelningar har fått ha kvar sina refböcker på de ursprungliga platserna, det är hembygdssamlingens refavdelning i Smålandsrummet och avd B med underavdelningar som upptar en hel vägg i närheten av en Upplysnings-disk.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Elvy Nilbratt

Bibliotekarie

Jönköpings Stadsbibliotek

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Brynell [mailto:
[log in to unmask]]
Skickat: den 21 februari 2006 16:23
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Referensböcker - var placerar ni dem?

 

Vallentuna bibliotek planerar utbyggnad av biblioteket och i samband med det överväger vi att placera referensböckerna på hyllorna för "vanliga" böcker.

 

Det vore intressant att höra erfarenheter från några bibliotek som har ställt ref- böcker bland övriga böcker:

                             .....

Tacksam för synpunkter på för- och nackdelar med detta arrangemang.

 

Vänligen,

Anna Brynell
Bibliotekarie

Vallentuna
 

 

_________________________________________________
Detta mail har blivit genomsökt efter virus eller
skadligt innehåll av Vallentuna Kommuns mailskydd.

_________________________________________________