Content-Type: text/html


Baltisk skönlitteratur!
En dag om litteraturens ställning och författarnas villkor i dagens Estland, Lettland och Litauen. Litteraturen och poesin var en viktig del av motståndsrörelsen under sovjettiden, men vad har hänt efter självständigheten? Medverkande: Marja Talgre och Juris Kronbergs.
Arr: Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupper för mångfald och flerspråkighet och för skönlitteratur i samarbete med Länsbibliotek Uppsala och Litauens ambassad.
Mer info:
http://www.biblioteksforeningen.org/konferens/Konf2006/baltikum/konf.html