Content-Type: text/html

Hej,

 

Nu finns dokumentation från Bibnät-seminariet Bolognaprocessen och högskolebiblioteken utlagd på

http://www.sub.su.se/sok/utbildning/bolognaprogram.htm

 

Med hälsningar från Gunilla Lilie Bauer, Christina Tovoté och övriga i Bibnät-gruppen

 

 

 

Gunilla Lilie Bauer

Stockholms universitetsbibliotek

Chef för Informationsavdelningen

e-post: [log in to unmask]

Tfn: 08 16 27 47

Mobil: 070 625 87 48

Besöksadress: Universitetsvägen 10, Frescati

www.sub.su.se