Content-Type: text/html Vi har sedan några år integrerat ref-beståndet med övrigt bestånd och vi tycker det fungerar bra.

1)       Underlättar det för besökarna att hitta? Ja, besökarna hittar uppslagsböcker i de ämnen som de söker information inom.

2)       Har ni slopat en speciell tyst zon för studier av ref- böcker? Nej, vi har ingen tyst zon. Vi borde kanske ha det, men inte nödvändigtvis för ref-böckernas skull.

3)       Vill besökarna låna hem ref - böcker som de tagit av misstag? Ja, det händer. Vi har därför ofta ex låneex och ett ref-ex.

4)       Placerar ni ref- böckerna på varje underavdelning, t ex F Fc, Fe osv eller alla ref-böcker före de andra på hyllan? Ja, på underavdelningarna, men först på avdelningen.

5)       Har ni encyklopedierna, t ex NE och/eller Bra böckers uppslagsverk som snabbreferens invid informationen? Avdelning B har vi på en hylla som lägligt nog ligger ganska nära informationen.

Vi tror att våra besökare ofta söker information efter ämne. Därför ska vi inom kort också placera äldre tidskriftsnummer på respektive ämnesavdelning. När vi tidigare hade en speciell referensavdelning, upptäckte vi att den var ganska "död" för våra besökare.

Mvh

Anna-Stina Axelsson
Gymnasiebibliotekarie
....................................................
Håbo bibliotek - integrerat folk- och gymnasieibliotek

Bildningscentrum Jan Fridegård
746 80 Bålsta

tel. 0171-526 01
e-post: [log in to unmask]">anna-[log in to unmask]
webbplats: http://www.bcjf.habo.se/page.asp?PageID=6