Content-Type: text/html
Hej,
Hurra för Btj. Fast jag har aldrig riktigt  begripit varför Book-IT såldes, eller varför biblioteksföreningen tog sina händer från detta viktiga serviceföretag. Kanske börjar jag bli gammal. I varje fall byggdes Btj upp av svenska bibliotek via den dåvarande Svenska allmänna biblioteksföreningen. En kooperativ tanke om ett gemensamt serviceföretag för svenska folkbibliotek (gemensamma funktioner kan centraliseras, standardiseras och kvalitetsäkras). Sambindingen finns ännu kvar, och ger ett suveränt underlag för inköp av media - var finns motsvarigheten till recensionerna? Idag kan man lättare än förr hitta info om böcker och media via webben, kvantitativt alltså. Men inte kvalitativt. Jag vill ha Btj kvar, men jag tror också på många agenter på mediascenen behövs. Bara Btj blir lätt enfald, men utan Btj minskar mångfalden. Hissa segel, ni där nere i Lund.  Det blåser upp.
Uno N


Uno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15