Content-Type: text/html

Vi erbjuder under våren följande kurser:

Ämnesordsindexering - steg 1 (kurslängd: 1 dag)
Kursen är en introduktion till ämnesordsindexering med Svenska ämnesord. På kursen presenteras de grundläggande principerna för indexering med kontrollerad vokabulär. Vi går igenom funktionerna i databasen Svenska ämnesord och de viktigaste delarna av riktlinjerna. Efter kursen ska deltagarna ha de kunskaper som krävs för att börja ämnesordsindexera med Svenska ämnesord.
Kurstillfällen: 15 mars, 27 mars

Ämnesordsindexering - steg 2 (kurslängd: 1 dag)
Ämnesordsindexering steg 2 är en fortsättningskurs för dem som redan har gått steg 1. Vi rekommenderar att kursdeltagarna arbetat praktiskt med ämnesordsindexering i åtminstone ett par månader innan de anmäler sig till steg 2. Kursen innehåller två moment. Kursen inleds med en repetition av de regler som vi brukar få mest frågor om. Under denna genomgång läggs stor vikt på underindelningar samt på att hitta i riktlinjerna. Det andra momentet är en genomgång av hur man gör ämnesordsförslag. Syftet med detta moment är att kursdeltagarna ska ges en inblick i hur vi på Svenska ämnesords redaktion behandlar de ämnesordsförslag som inkommer från katalogisatörer.
Kurstillfällen: 7 april

Ämnessökning i LIBRIS webbsök (kurslängd: halvdag)
Utbildningen vänder sig till personal vid de registrerande LIBRIS-biblioteken som använder LIBRIS i sitt referensarbete. Kursen består dels av en presentation av olika möjligheter att göra ämnessökningar i LIBRIS, t.ex. sökning med klassifikation, ämnesord, sökkoder etc., dels av praktiska övningar med genomgång.
Kurstillfällen: 26 april

Läs mer på http://www.libris.kb.se/tjanster/utbildning.jsp.
Där gör du också din anmälan.

 

Med vänlig hälsning

Magdalena Svanberg, Svenska ämnesord