Content-Type: text/html Rättelse sommarskola

Rättelse:

NordINFOLIT:s sommarskola börjar den 26/6, inte 27:e som jag felaktigt skrev i min intresseförfrågan igår. Den pågår under en vecka från och med mitten av första dagen till och med mitten av sista dagen. Datum alltså 26/6 - 30/6 2006.

Christina Tovoté
Pedagogisk utvecklare/Pedagogical developer
Ordf/Chair NordINFOLIT
Styrgruppmedlem/SC member IFLA IL Section

Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
Tel: 08 16 40 05/+46 8 16 40 05
Mob: 070 606 26 99/+46 70 606 26 99
E-mail: [log in to unmask]
www.sub.su.se
Adress:
Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
106 91 Stockholm/SE-106 91 Stockholm, Sweden