Content-Type: text/html
Svalövs kommun söker bibliotekschef samt barn- och ungdomsbibliotekarie. Läs mer om tjänsterna på http://www.offentligajobb.se/public_user/public_EmployerAdd.aspx?CID=295
 
 
Per Hedberg
Svalövs folkbibliotek
Box 73
26821 Svalöv
tel: + 46 0418 475132
fax: 0418 662220