Content-Type: text/html
Hade hoppats att bibliotekariekåren befriats från det slags småsnåla jantetänkande som Monica Andersson visar prov på. Om inte är det dags nu. Jan gör en informationsgärning, sätter fart på tankarna, up-datar om stort och smått men viktigt. Om han har tid så är det bra för alla oss som inte alltid hinner. Tack Jan för dina inlägg. Sluta ICKE!
Uno


Uno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15