Content-Type: text/html


Hej Anna,


At 15:20 2006-02-10, you wrote:

 
Hej!
 
Ser fram emot en samlad förteckning över fria e-publikationer!

OK, gör så här, skriv fri e-bok i fältet sökord i vår katalog

http://webbgunda.ub.gu.se:8000/cgi-bin/chameleon

så får Du en lista på närmare 3000 skrifter s.k fria e-böcker

 
Först en fråga:
Vad är skillnaden på e-publikationer och e-tidskrifter?

Tja en e-publikation är både broschyrer, rapporter och böcker, det är alltså inga tidskrifter

 
Och sedan några tankar:
Portalerna - högskole- och universitetsbibliotekens antar jag? Menar du att de inte har någon funktion? Jag tänker mej att de är utarbetade (precis som våra på gymnasieskolorna) med användaren i fokus.

Det finns en massa bra portaler och Din blir säkert jättebra

 Men visst kan man bli hemmablind. Det som man tror är välstrukturerat är i själva verket obegripligt och/eller ointressant.
Om du vill ha en glimt från gymnasiebiblioteksvärlden kan jag berätta att gymnasieeleverna är ganska ointresserade av att få hjälp att hitta på nätet, inklusive databaser, kataloger mm. Referensfrågorna har minskat markant de senaste åren (något som väl är bekant på de flesta bibliotek - inom utbildningsväsendet framför allt).

Google antar jag

Naturligtvis vet jag att det finns massor av bra information på nätet men jag tror att elever behöver vägledning.

Javisst är det så

 Det finns lärare som är frustrerade av datoranvändandet men av tidsnöd/osäkerhet? låter det gå, medan vi bibliotekarier sällan är tillfrågade - trots upprepade erbjudanden att vara resurs/stöd/vägledare - av vare sig lärare eller elever.

erbjud kurser för bara lärarna så dom ser vad Du skulle kunna erbjuda

Om nu boken står i kontrast till detta (jag anser ju förstås inte det utan att den är en bland alla övriga informationskällor - är det hemmablint?!) med sin 'tråkighets- och långsamhetsfaktor' tror jag att den just på grund av sin 'långsamhet' kommer att överleva på lång sikt - även om den på vårt bibliotek just nu för en tynande tillvaro.

Tvärtom, vi lever i en spännande tid och bibliotek dör aldrig ut

 
Hälsningar från ett gymnasiebibliotek norr om Göteborg!

Du ska ha en trevlig helg

Hälsningar

Jan

 
Anna Klein
Agnebergs bibliotek
Uddevalla Gymnasieskola
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]" eudora="autourl"> mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl
Skickat: den 10 februari 2006 14:33
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Några tankar kring samarbete
 
Hej,
 
En ny aktör inom biblioteksvärlden ser ut att komma till världen inom kort.
 
En aktör som vill vara en arena för diskussioner och ställningstaganden och
med ambitionen att stärka samarbetet mellan universitets- och
högskolebiblioteken.
 
SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund blir en sammanslutning på
insitutionsnivå och kommer att anordna konferenser, kurser och driva projekt.
 
Henrietta Zorn har skrivit en artikel om det nya förbundet i  senaste numret av
Biblioteksbladet
 
Universitets- och högskolebiblioteken bildar förbund
Biblioteksbladet nr 1 2006 sidan 6
http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2006/Biblioteksbladet_nr1_2006.pdf
 
 
Några områden som jag tycker att dessa bibliotek borde börja samarbeta kring
är
 
1. insamling och registrering av fria e-publikationer. Det en gör har alla
glädje av,
men vad en kan göra är inte mycket. Exempelvis håller jag på sedan i höstas
med detta. Troligen klarar jag cirka 10.000 fria publikationer på ett år.
Om vi var
tio så skulle vi kunna göra 100.000 på ett år. Långt fler alltså än dom
eländiga
amerikanska elektroniska bokpaketen som vi erbjuder våra ip-låntagare. Kunde
vi samarbeta kring detta med våra nordiska kolleger så skulle vi säkert
kunna dela
på ytterligare några hundra tusen verk inom ett år. Ja, så skulle man kunna
fortsätta
med samarbete med övriga kolleger inom EU och världen i stort.
 
2. insamling och registrering av fria e-tidskrifter borde vi kunna
samarbeta kring.
 
3. dom patetiska portalerna bör man göra något åt. Idag fyller dom ingen
funktion
trots pretantiös målsättning
 
4 inget bibliotek är en isolerad ö idag, vi ingår i samma nätverk av
resurser. Vad som
är bra för Cornell är bra för Skövde.
 
5. Biblioteken satsar idag mångdubbelt mer resurser, personal och anslag,
än vad Google
gör men gör det isolerat och så blir resultaten därefter. Kunde vi samordna
våra resurser,
avsätta ett tionde till SUHB så skulle under kunna utföras för alla vårt
bästa. Lars Björnshauge
och Per Olsson är kolleger med omdömde och handlingsförmåga vilket vi
egoistiskt bör
utnyttja maximalt.
 
Om Sverige ska bli ett världsledande informationssamhälle mer än till
namnet så behövs
en stark organisation som SUHB.
 
Vi har i mångt och mycket hamnat på efterkälken internationellt men med ett
starkt och
enigt SUHB med en stark EU förankring  kan vi snabbt komma ifatt och bli
världsledande.
 
Många av våra universitet är ledande i Europa och dom behöver starka
bibliotek. Starkt blir
ett bibliotek idag bara om man samarbetar konkret nationellt och
internationellt och då främst
inom EU:s ram.
 
Jan
 
 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]