Content-Type: text/html Medicinhistoriska databasen åter på nätet

Efter två års frånvaro från internet är medicinhistoriska databasen åter i drift med ny adress: http://pub.ep.liu.se/medhist/.

Linköping University Electronic Press (
www.ep.liu.se) vid Linköpings universitet (www.liu.se), har tagit över driften av databasen från Demografiska databasen, Umeå universitet. Vi samarbetar med Riksarkivet (www.ra.se), som levererar arkivmaterialet och Arkivdata i Norrköping (www.norrkoping.se/arkivdata) som sköter registreringen.

Medicinhistoriska databasen innehåller medicinhistoriska dokument från 1800-talet fram till tidigt 1900-tal:

·       Hälsovårdsnämndens protokoll
·       Inspektörsberättelser från hospitalen
·       Medicinalstyrelsens protokoll
·       Medikolegala rapporter (obduktionsprotokoll)
·       Årsberättelser från lasarett och hospital
·       Årsberättelser från provinsialläkare
·       Överinspektörens årsberättelser för sinnessjukvården

Under våren 2006 kommer nya dokument att läggas in successivt. Det rör sig om cirka 1.500 stycken. En bibliografi över monografier, artiklar, uppsatser m.m., där databasen ingår som källa, upprättas och presenteras på hemsidan. Vi tar tacksamt emot uppgifter om publikationer som använt databasen som källa.

Medicinhistoriska databasen lämpar sig utmärkt för forskning inom ämnet vård- och medicinhistoria. Ett antal forskare kommer att använda databasen i sin forskning och  studenter vid universitet och högskolor i Sverige kan nyttja databasen för att skriva uppsatser på B, C och D-nivå. Databasen kan med fördel även användas av elever på gymnasienivå för projektarbeten.

Välkommen att surfa in!

Med vänliga hälsningar

Peter Berkesand
Förlagsredaktör och ansvarig för databasen


Peter Berkesand                         Phone:  +46 13 28 29 45
Linköpings universitet                          URL:    www.ep.liu.se
Linköping University Electronic Press                   www.ep.liu.se/staff/petbe/
S-581 83 Linköping