Content-Type: text/html Udvikling af Informationssamfundet
Kanske något för dig ?
 
Vidarebeforderar härmed en intressant inbjudan från Biblioteksforeningen i Danmark  
till WSIS-konferencen "Where to go from Tunis?" i København 21-22 februari 2006. 
 
Med vänlig hälsning
_______________________________________________________
Bente Knudsen
Länsbibliotekarie

Länsbibliotek Skåne
www.skane.se/lansbibliotek

Tel: +46 (0)40 660 85 90 
Mobil: +46 (0)70 6295671  
Fax: +46 (0)40 660 85 96
Brevadress: 205 81 Malmö
Besöks- och paketadress:
Kung Oscars väg 11, 211 33 Malmö

 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hellen Niegaard [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 8 februari 2006 12:02
Till: Knudsen Bente
Ämne: Udvikling af Informationssamfundet

Kære Bente

Where to go from Tunis?
Var det ikke noget for dig, som international orienteret bibliotekschef, at deltage i en spændende WSIS-konference (engelsk) på Nationalmuseet i København,

se omtale i pdf-udgaven af Danmarks Biblioteker nr. 1 side 31.
<<DB.1-2006.pdf>>
På konferencen drøftes bl.a. nationale strategier - og på den ene af konferencens workshops udarbejdes anbefalinger for sådanne, forhåbentlig inkl. biblioteker.

Du finder mere information om konferencen på dette link hos FN-Forbundet (arrangør) -
åØåhttp://www.una.dk/wsis/act_dan.htm
Her kan man også tilmelde sig. Konferencegebyret er betalt via UM-tilskud (gratis bortset fra evt. overnatning og transport).

Det danske WSIS netværk, som Danmarks Biblioteksforening deltager i, arbejder med opfølgning på WSIS konferencerne i Geneve (2003) og senest i Tunis (2005), desværre er den sent arrangerede konference p.t. uden en eneste biblioteksdeltager - udover mig selv.

Vi/DB har medvirket ved at skaffe to oplægsholdere: Tarja Cronberg, fmd. f. Finlands Biblioteksforening og medlem af finske parlament, samt Jens Thorhauge...og vi er nu på jagt efter potentielle deltagere. Ikke mindst fordi konferencen på andendagens workshop-del udarbejder anbefalinger til opfølgning bl.a. vedr. nationale strategier.

Anbefalinger og konferenceindlæg sendes efterfølgende til både den danske regering som sådan, til relevante danske ministerier, til FN - og kunne også sendes til øvrige nordiske regeringer.

Kan du ikke selv, kender du måske finde en anden nordisk bibliotekar som kunne være interesseret.

Mange hilsner,
Hellen NiegaardHellen Niegaard
Chefkonsulent & Redaktør
Danmarks Biblioteksforening
Vesterbrogade 20, 5.sal
DK-1620 København
+45 33250935
+45 33260075
www.dbf.dk
[log in to unmask]