Content-Type: text/html
Ang. repskydd ...
I Örebro har vi en tid, med mycket gott resultat, använt en produkt från
företaget Vidamic: cd/dvd protect. Våtdukar och torra dukar. En våtduk
är lagom att använda för 6 cd. Kostnad ca 15:-/våtduk
 
mvh

Jan Hansson
IT-samordnare
Örebro stadsbibliotek, Box 325 10, 701 35 Örebro
Tel 019-21 61 23, mobil 0705 216123
[log in to unmask]" target=blank >[log in to unmask]
www.orebro.se/stadsbibliotek