Content-Type: text/html
Hej jag l�ste en artikel i biblioteksbladet [1:2006] s.4 om att BTJ har f�rlorat upphandlingen mot Adlibris i Malm�, vilket ber�r s�v�l folkbiblioteken som skolbiblioteken. Tanken som slog mig var att reaktionerna �ver detta verkade vara ganska starka s�rskilt bland skolbiblioteken, jag �r ny i branschen s� jag st�ller mig fr�gan varf�r? Om ett f�retag erbjuder snabbare leveranstider och billigare produkter �n ett annat d� �r det v�l ingen fr�ga om vilket f�retag man v�ljer, eller? Nu vet jag inte om eller snarare vilka tj�nster som BTJ erbjuder som skolbibliotek anv�nder sig av, �r det n�got som adlibris inte har eller inte �r lika bra p�? Jag ser det snarare som en f�rdel n�r konkurrensen h�rdnar d� m�ste leverant�ren st�ndigt f�rb�ttra sig s� att de inte f�rlorar kunder? Kan det vara s� att BTJ under �ren blivit lite f�r bekv�ma, tagit sin roll lite f�r givet och d�rmed inte f�rb�ttrat sig eller tagit kundernas klagom�l p� allvar? I artikeln tas ju upp att m�nga har varit irriterade �ver BTJ�s l�nga leveranstider? Vad tycker ni andra om det h�r skulle vara kul � h�ra?

H�lsningar
Mikael Rosell
arbets�kande bibliotekarie