Content-Type: text/html
Om kvinnor p� ert bibliotek g�r allt jobb och m�nnen roar sig med forskning och omv�rldsbevakning s� borde ni diskutera och g�ra n�got �t denna or�ttvisa p� er arbetsplats. Sj�lv har jag inte st�tt p� n�gon som enbart sysslar med omv�rldsbevakning p� bibliotek utan det �r v�l upp till varje bra bibliotekarie att h�lla sig uppdterad och f�lja med i debatten. Ta upp den diskussionen hos er, det skulle s�kert alla vinna p�, inte minst l�ntagarna som f�r m�ta kunniga bibliotekarier. Fr�gan om arbetsf�rdelning �r b�de viktig och intressant men att g�ra en k�nsdebatt av p�hoppet p� Jans inl�gg (som man enkelt kan 'delete' om man inte �r intresserad) �r v�l att dra ner en viktig fr�ga i sandl�dan. Har man inget ansvar att p�verka situationen p� den egna arbetsplatsen? Varf�r g�r man i s� fall inte det?