Content-Type: text/html Ett 5 månaders vikariat som bibliotekarie (75%) på Repro- och fotoenheten.

Arbetsuppgifter: Tjänstgöring i reproexpeditionen, service och rådgivning till enhetens kunder. Sökning och beläggning av beställningar. Kopiering och scanning samt hantering av telefon- och brevbeställningar. Arbetet med kopiering är fysiskt krävande.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Intresse och fallenhet för utåtriktad verksamhet och servicekänsla. Samarbetsförmåga och ordningssinne. Teknisk fallenhet och PC-vana.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta enhetchef Torsten Johansson eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR och Frida Jacobson för SACO, telefon 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41 Stockholm tillhanda senast fredagen den 10 mars märkt med dnr 141-144-2006.