Content-Type: text/html Som  Nikos Markovits redan uppmärksammat på denna lista är det nu möjligt för användare att från ett sökresultat i Google Scholar komma till en post i LIBRIS, där man ser vilka bibliotek som har titeln. Detta är resultatet av ett samarbete mellan Google och LIBRIS-avdelningen, Kungl. biblioteket.

Det rör sig om ett test med än så länge 1 miljon slumpvis utvalda poster. Antalet poster planeras att utvidgas efter en utvärderingsperiod.

Se Nyheter på www.libris.kb.se


Med vänliga hälsningar


Helena Forssblad
Informationsansvarig
LIBRIS-avdelningen, Kungl. biblioteket
Box 5039	
S-102 41 Stockholm

Tel: +46(0)8-463 42 46

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]