Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket har startat ett digitalt nyhetsbrev som vi hoppas att du kan ha glädje av.

Vi kommer att 4 ggr per termin spegla det som är väsentligt i vår verksamhet.

 

[log in to unmask]" title="http://www.kb.se/nyhetsbrev/pren.htm" border="0" height="222" width="160">

 

Första numret handlar bl. a. om

- ett forskningsprojekt kring en unik fotoskatt

- licensavtal för universitet, högskolor och statligt finansierade forskningsinstitutioner rörande e-tidskrifter, bibliografiska databaser mm

- samt funderingar kring utvecklingen av bibliotekskatalogerna.

 

Nyhetsbrevet publiceras i pdf-format och nr 1 är 363 kB stort

 

Klicka här för att läsa det första nyhetsbrevet

 

Här kan du anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet

 

Sara Bengtzon

Informationschef Kungl. biblioteket