Content-Type: text/html
Om alla skriver ordentligt �mnesraden vad det handlar om s� finns det inget problem, det �r bara att ta bort det som inte �r intressant. Det k�nns konstigt att det skulle beh�vas en massa olika listor f�r att en del tror att de M�STE l�sa om allt, tex l�romedelsutl�ning p� gymnasiet om man �r sjukhusbibliotekarie.