Content-Type: text/html
Enligt en ganska nyligen utgiven rapport av British Academy

E-resources for research in the humanities and social
sciences. A British Academy policy review. April 2005
http://www.britac.ac.uk/reports/eresources/report/index.html

så svarade humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare
i en gjord enkät att Google går före allt annat:

"The respones showed search engines, particularly Google,
frequently attractng use as the first resort approach for
resource discovery, ahead of more traditional tools such as
online catalouges, abstracting and indexing servies, or library
or specialist services such as subject portals" (sidan 48)

I dom aktuella slutrapporterna rörande SVEP-projektet
nämns inte Google överhuvudtaget. Möjligen beroende
på att forskarna haft väldigt lite inflytande och verkar mest
ha medverkat som åhörare.

Forskningen är internationell vilket påpekas av British
Academy. SVEP nöjer sig med nationella lösningar och
nationella resurser för nationellt bruk.

British Academy skriver:

The whole point of Web searching is to get to any resource,
primary or secondary, minute individual or mightily collective,
as represented by a Web page, in one single way

Thus the user now expects that any resource will make itself
sufficiently visible through its Web pages to attract the attention
of Web engines and appear in the engine search output.

Enligt SVEP rapporten går utvecklingen betydligt långsammare än
vad som vore möljligt och önskvärt.

British Academy anser att det finns problem med snabbare
utveckling:

There are problems for both resource providers and resource
consumers with all the repository organisation models

exempelvis med universitets arkiv och man föreslår att man
gör "cost-benefit" analyser av intstitutionella arkiv eftersom:

Thus institutions like universities may have to support substantial
repository efferots which are not seen as particularly valuabel to
research communities

Jan

PS: För övrigt oroar sig akademien för att informationsförsörjningen
för humaniora och samhällsvetenskap är under press pga dom allt
högre kostnaderna för elektroniska STM-tidskrifter.
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]