Content-Type: text/html Symboler och nya termer på barn- och ungdomsbibliotek

Symboler och nya termer på barn- och ungdomsbibliotek
DOFF - På barns och ungdomars villkor III

Vi behöver din hjälp!

Vad har du gjort på ditt bibliotek för att barn och unga ska hitta lättare i hyllor och förstå hur böcker är placerade i biblioteket?

Vill du berätta om hur du använder symboler och enkla ord i stället för svårförståeliga klassifikationstermer?

Inom projektet DOFF - på barns och ungdomars villkor III - med åtta mellansvenska länsbibliotek, har vi fått bidrag från Kulturrådet

för att arbeta med dessa viktiga och omfattande frågor.

Syftet är formulerat på detta sätt:
Att initiera och utveckla ett symbolsystem - på barns och ungdomars villkor - som kan användas på böcker, hyllor, knubbar och

i den webbaserade bibliotekskatalogen (OPAC).
Att förenkla termerna i klassifikationssystemet, det vill säga ta fram enklare och mer lättförståeliga ord för de benämningar

som finns i klassifikationssystemet.

Vi vill komma i kontakt med dig som arbetat eller har arbetat med detta och som har idéer om hur biblioteken kan bli bättre

inom detta område - på barns och ungdomars villkor.

Kontakta någon av oss !
Sylvia Blomberg, Länsbiblioteket i Örebro län, [log in to unmask]
Karin Zetterberg, Länsbibliotek Sörmland, [log in to unmask]
Solveig hedenström, Länsbibliotek Uppsala, [log in to unmask]


--------------------------------------------------------------------------------
Sylvia Blomberg         Länsbiblioteket i Örebro län
Bibliotekskonsulent             Box 1613
Telefon 019-602 85 82   701 16 Örebro
Mobil 070-582 76 99