Content-Type: text/html Meddelande
Hej,
Jag undrar om det finns något bibliotek som har slutit samarbetsavtal med extern part gällande biblioteksservice? Det vill säga när parten (i detta fall en myndighet) inte har ett eget bibliotek men vill att de anställda ska ha tillgång till specialiserad och prioriterad service från ett befintligt bibliotek som inte är deras organisatoriskt. Jag håller på att utarbeta ett sådant avtal och undrar hur man sätter prislappen och vilka faktorer man ska baka in i denna prislapp.
 
Tacksam för snabba svar då det (som alltid...) brinner i knutarna.
Svara direkt till mig tack.
 
Med vänlig hälsning
Heelena Nilsson
Bibliotekschef
Polishögskolan
170 82 Solna
Tfn direkt: 08-401 67 98 / Tfn kundtjänst: 08-401 66 79
Mobil: 0709-490241
Fax: 08-401 66 69
[log in to unmask]">[log in to unmask]se
www.polishogskolan.polisen.se/bibliotek