Content-Type: text/html Meddelande
Kompletteringar till Jan Szczepanskis lista över open-access-tidskrifter finns på www.his.se/bib/jan.
 
Hälsningar
John Kjellberg
 

***************
John Kjellberg
Bibliotekarie
Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde


Telefon: 0500-44 80 52
Fax: 0500-44 80 59
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
http://www.his.se/bib/
http://fripub.blogspot.com
******************