Content-Type: text/html Mediaurvalspraktiken har inte blivit lättare under det senaste decenniet.
Internet är ett ju ett elände, men det visste vi ju redan från början att det skulle bli.

Man kan med Jimmy Gärdemalm Norrbottens länsbibliotek försvara Aftonbladets kultursidor.
Men hur gör en renlärig bibliotekarie som ogillar vissa artiklar?
Är det rimligt att bibliotek över huvud taget skall lägga ned möda på att diskutera innehåll och kvalitet i för opinionsbildningen i landet viktiga media?
Nå´n borde kanske få i uppdrag att "sålla bort skandal- och skräpartiklarna" ?
Man kunde ju också tänka sig krav specialutgåvor, pappers- och nätutgåvor, för biblioteksbruk? :-)

Borde inte i stället all kraft användas för försvara och aktivt erbjuda användarna alternativ och möjligheter att som läsare få del av den högt prisade yttrandefriheten?
Det handlar om den roll (folk)biblioteket vill spela. Frågan är därför viktigare än frågan om "Aftonbladet eller Expressen" eftersom svaret ger allmänhet och beslutsfattare olika uppfattningar om vad som är/borde vara bibliotekets roll i lokalsamhället.

Yngve Johnsson

At 18:35 2005-10-17 +0200, you wrote:
Det finns ju socialdemokratiska dagstidningar, som politisk motvikt: Norrländska socialdemokraten, Dalademokraten och några till. De försvarar i alla fall sin plats som lokala tidningar. Problemet med Aftonbladet och Expressen är att man inte kan sålla bort skandal- och skräpartiklarna och behålla enstaka mycket bra kulturartiklar.

Jan Gustafson

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Ericsson [[log in to unmask]" eudora="autourl">mailto:eva[log in to unmask]]
Skickat: den 17 oktober 2005 17:27
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] kvällstidningar?

Kan det inte vara skäl nog för biblioteken att ha Aftonbladet som politisk motvikt till de andra (borgerliga) rikstidningarna, DN och SvD? Och har man Aftonbladet så bör man väl ha Expressen också.

Eva Ericsson
Länsbibliotek Sörmland
632 20 Eskilstuna
tel: 016-10 27 12, 10 13 59
fax: 016-13 67 98
e-post: [log in to unmask]