Content-Type: text/html Lars Aronsson undrade:
> Är det någon som har siffrorna (för Sverige eller Europa) för
>
>  (1) Hur många som arbetar vid bibliotek?
>  (2) Hur många av dessa som är bibliotekarier?
>  (3) Hur många som arbetar i kafeterior vid bibliotek?
>  (4) Hur många som arbetar med digitalisering?

> Är de 337.000 svar på (2) eller (1)? Var kommer siffran ifrån?


Allts, hur stor r den europeiska biblioteksbranschen?

EU-projektet LibEcon har siffrorna. I sitt Newsletter 6 (2004) - http://www.libecon.org/newsletters/6/libecon_newsletter6.pdf - publicerar man ngra highlights, som att:

* det finns 137,9 miljoner registrerade lntagare/anvndare. Motsvarar 30 % av befolkningen.
* de totala utgifterna uppgr till 14,3 miljarder Euro.
* det finns 337.000 biblioteksanstllda (omrknat till helrsverken)
* det finns 187.000 biblioteksenheter ('service points')
* det gjordes 3.2 miljarder biblioteksbesk (vilket motsvarar 7 besk per capita)
* totala utlningen uppgr till 3,3 miljarder (7,3 ln/capita)

Siffrorna avser 2001 och inkluderar hela EU (allts inklusive de nya medlemslnderna som kom med i fjor). Den fullstndiga rapporten finns p http://www.libecon.org/pdf/InternationalLibraryStatistic.pdf .

LibEcon-projektet ( http://www.libecon.org/) gjorde stora insatser fr att skapa jmfrbara statistiska data om europeiska bibliotek, men tyvrr verkar det som om deras arbete avstannat nu nr projektet r avslutat (2004).

Lars A undrar om det finns statistik ver olika personaltyper. Svar nej. Statistiken r enbart indelad i 'trained librarians' respektive 'other library staff'.

Mange hilsner,
Jakob

 


At 14:36 2005-10-14, you wrote:
Jan Szczepanski berättade om EU:s digitaliseringsplaner:

> I Europa finns nästan 337 tusen bibliotekarier och 138 miljoner
> registrerade låntagare.

Är det någon som har siffrorna (för Sverige eller Europa) för

 (1) Hur många som arbetar vid bibliotek?
 (2) Hur många av dessa som är bibliotekarier?
 (3) Hur många som arbetar i kafeterior vid bibliotek?
 (4) Hur många som arbetar med digitalisering?

Det talas en massa om digitalisering, men jag misstänker att
antalet (3) är väsentligt större än (4).  Och rörande kafeteriorna
finns det ju verkligen utrymme för public-private partnerships.

Är de 337.000 svar på (2) eller (1)? Var kommer siffran ifrån?


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Projekt Runeberg - freie nordische Literatur - http://runeberg.org/

________________________________________
Jakob Harnesk, bibliotekskonsult och frilansskribent

Harnesk Information
Nordmannav. 32
SE-224 75 LUND

E-post: [log in to unmask]
Tel: 046 - 14 76 90
Mobiltel: 0735 - 30 21 61