Content-Type: text/html

Vi vill ju gärna påpeka att i Sambiblioteket i Härnösand och Visby bibliotek är denna väg beträdd för länge sedan och ännu mer långtgående. Här i Härnösand delar Mittuniversitetet i Härnösand, folkbiblioteket och länsbiblioteket på lokalerna. Vi blandar våra medier och ger likvärdig service till alla låntagare.

 

Hälsningar Cecilia Hamilton

Sambiblioteket, Härnösand

 

 

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
Skickat: den 7 oktober 2005 10:52
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Stockholms stadsbibliotek, SSB,+ Stockholms universitetsbibliotek, SUB, = Sant!

 

Vad glad jag blir. Ett fint exempel på samverkan runt en gemensam målgrupp, och dessutom ett personal- och kompetensflöde mellan systemen. Målet bör ju vara att en student ska kunna använda vilket som helst bibliotek i det offentliga bibliotekssystemet och få likvärdig service - databaser inte minst. Bra början på en väg som borde ha beträtts för länge sen. Bra exempel på att bibliotekslagar kan vara till nytta dessutom. Tack Stockholm.
Uno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15