Content-Type: text/html

Välkomna till höstens föreläsningsserie på Statens ljud- och bildarkiv med rubriken Sju kvällar 70-tal! Programbladet finns på vår hemsida

http://www.slba.se

Programmet

12/10
”Svensk punk 1977-1981 – varför tror du vi låter som vi låter”
Benke Carlsson, kommunikationskonsult, utbildare och författare

19/10
När ormen kom till Bullerbyn – svensk barnfilm i brytningstid
Malena Janson, filmforskare vid Stockholms univeristet

26/10
Äventyret fortsätter
Kjell Alinge, radioprogrammet Eldorado bland annat

2/11
Konsten att gå för långt - om radioserien Kabaré Öppen Kanal – fräckt, fällt och friat
Rolf Börjlind och Lena Söderblom

9/11
Någonting har hänt – om tidsandan på 60- och 70-talen
Carl Johan de Geer

16/11
Nedslag i privata filmsamlingar från 1970-talet
Cecilia Mörner, forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna

23/11
När livet var en fest – Med Reventberg om sitt 70-tal med Nationalteatern och Tältprojektet


Ann-Charlotte Gyllner-Noonan
Enheten för forskarservice
Statens ljud- och bildarkiv
Box 24124
104 51 Stockholm
Tel: 08-783 37 21
Fax. 08-662 27 43