Content-Type: text/html SISTER Alert – sept ’05

 

SISTER Alert – sept ’05

Meddelanden från Institutet för studier av utbildning och forskning

 

 

SISTER:s tredje ben

SISTER bedriver forskning och debatt inom politikområdena utbildning, forskning och innovation. En lika viktig del i SISTER:s verksamhet är analysuppdrag, utvärdering och utredning. Det är genom nära kontakt med avnämare som forskningen får näring och debatten blir relevant. SISTER:s förmåga att möta sektorns behov av kunskap är betjänt av bredden i vår verksamhet. Därför växer nu SISTER med fler uppdrag och fler medarbetare.

 

SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter per e-post och i pappersburet format. Fyra gånger om året informeras här om projekt, publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets hemsida www.sister.nu.

 

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert i endera formen kontakta  [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

Bästa hälsningar

Pehr Mårtens / redaktör

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INNEHÅLL

 

·          Innovation i offentlig sektor

 

·          Dansk forskarutbildning

 

·          Nya publikationer

 

·          Fler uppdrag

 

·          Fler medarbetare

 

·          Seminarium: Internationalisering av svensk forskning – sju fallstudier

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Innovation i offentlig sektor

Offentlig administration skylls ofta för att vara ”byråkratisk”. Men offentliga organisationer är också lärande organisationer, med sin andel entreprenörer och direktiv till förnyelse. Inom ett nordiskt projekt – Interact – lett av norska NIFU STEP bidrar SISTER till analysen av innovativitet inom offentlig sektor. I fokus ligger vård och omsorg. Projektet har som mål att utveckla en ”roadmap” för innovationsprocesser inom dessa områden.

Läs mer om projektet via www.sister.nu

 

Dansk forskarutbildning

Forskarutbildningen är central i såväl nordisk som europeisk forskningspolitik. Danmark står inför en kraftig utbyggnad av sin forskarutbildning och vill inför detta steg utvärdera hur den fungerat hittills. Sverker Sörlin är ordförande i en nordisk panel som det danska vetenskapsministeriet har tillsatt för att utvärdera den danska forskarutbildningen. Göran Melin, forskare vid SISTER, svarar för analys och sekretariat.

Läs mer om utvärderingen via www.sister.nu

 

Nya publikationer

Skolborgarrådet Erik Nilsson och Mikael Börjesson, Uppsala universitets institution för lärarutbildning, var kommentatorer vid den livliga debatt som uppstod när SISTER presenterade rapporten Bridging the Gap – Comparing Actions for Widening Participation in Higher Education in England and Sweden. Rapporten är en utvärdering av Rekryteringsdelegationen. SISTER och ITPS har även utvärderat Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Ju mer vi är tillsammans! är namnet på rapporten. EU-projektet MOMO Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows där SISTER bidrar med det svenska underlaget, har nu rapporterat en kartläggning av data och studier om forskares karriärvägar och rörlighet i Europa.

Läs mer och ladda ner rapporterna via www.sister.nu

 

Fler uppdrag

I SISTER:s portfölj av uppdrag finns för närvarande bl a analyser och uppföljningar av forskningsprogram inom Statens Räddningsverk (Brandforsk), Statens Energimyndighet (Allmänna energisystemstudier), KK-stiftelsen (Expertkompetens), Stiftelsen för Strategisk forskning  (Framtidens forskningsledare) och en framtidsstudie till STINT.

Ta del av projekten via www.sister.nu

 

Fler medarbetare

SISTER:s ”grand old lady” Lillemor Kim går i pension – bara för att under hösten återkomma i debatten. I takt med de allt fler uppdragen växer också SISTER:s personal. Nydisputerade Peter Schilling började under våren och arbetar bl a i Institutets strategiska program Knowledge Environments of Tomorrow. FK Åsa Smedberg och FM Andreas Högberg är nyrekryterade till utredningsstaben.

Läs mer via www.sister.nu

 

Seminarium

Internationalisering av svensk forskning: sju fallstudier

Tisdag 11 oktober kl 10.00-12.00

Olle Edqvist vid SISTER presenterar ett första material från sitt forskningsprojekt om internationalisering av svensk forskning. I sju fallstudier som följer internationaliseringens flöden får vi ta del av bl a ett forskningsprojekt om barockorglar vid Göteborgs universitet, ett projekt om explosivämnen vid FOI, ett projekt om intelligenta vägar vid Linköpings universitet och det stora europeiska teleskopsamarbetet inom ESO

Läs mer och anmälan till seminariet via www.sister.nu

 

 

 

 

 

SISTER

Institutet för studier av utbildning och forskning

Drottning Kristinas väg 33D

114 28  STOCKHOLM

Tel: 08 - 545 252 60