Content-Type: text/html [log in to unmask]"> Henrik

Inbjudan till seminarium

 

 

Staten, Chalmers och vetenskapen

– diskussion kring Henrik Björcks bok om forskningspolitikens historia

Tid: tisdag den 17 maj, kl 13.00-15.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (Karta)

Anmälan till [log in to unmask] senast den 15 maj

 


I denna bok sätts Chalmers omvandling från slöjdskola till högskola in i ett brett historiskt sammanhang. Den högre tekniska utbildningen, med forskning på dagordningen, är central i historien om industrisamhällets kunskapshantering och belyser hur staten och vetenskapen närmade sig varandra i forskningspolitiken. Chalmers omvandlades när det svenska samhället moderniserades. Denna konfliktfyllda historia utvecklade sig under Sveriges politiska industrialisering i början av 1900-talet, men har slående paralleller till dagens situation, då många utbildningsinstitutioner strävar efter nya benämningar och vetenskaplig status.

 

 

Seminarieunderlag:
Innehållsförteckning och Inledning av Henrik Björck (PDF)

Debattartikel i Forskningspolitikk nr 1 2005

 

Medverkande:

Henrik Björck, docent, Göteborgs universitet

 

Kommentator:

Göran Blomqvist, direktör, SULF

 

Samtalsledare:

Pehr Mårtens, program- och informationssekreterare, SISTER

 

  

 

 

SISTER

Institutet för studier av utbildning och forskning

Drottning Kristinas väg 33D

114 28  STOCKHOLM

Tel: 08 - 545 252 60