Content-Type: text/html
Till marknadsföringen hör också att öka bibliotekets tillgänlighet...
 
Johannes Wagner
 
www.wagnerform.se
 
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Kristina Lindgren
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, March 01, 2005 5:13 PM
Subject: [BIBLIST] Workshop om marknadsföring - SFIS-Syd

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS-Syd inbjuder till:

Workshop om marknadsföring med Lotta Haglund från Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Bibliotekens kundrelationer. Oavsett vad man kallar det så arbetar alla bibliotek/bibliotekarier med "marknadsföring" på något sätt. Men hur mångagör det på ett medvetet, strategiskt sätt?

Workshopen kommer att diskutera:

* Vad är det för skillnad på kommunikation, information, marknadsföring och PR?
* När använder man vilken metod för att skapa goda kundrelationer?
* Olika marknadsföringsteorier
* Olika sätt att arbete med kommunikation, transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring

Workshopen har som mål att inspirera deltagarna att arbeta mer aktivt och medvetet med bibliotekens kundrelationer.

Torsdagen den 31 mars, kl 10-15.

Sista anmälningsdag: 24 mars.

Anmälningsavgift:
500 kr för medlem
950 kr för icke medlem

Lunch och fika ingår i anmälningsavgiften. Meddela om du önskar vegetarisk mat.

Det finns flera olika sätt att ta sig till Alnarp bland annat buss, pågatåg och bil. Se karta och beskrivning här:
http://alnarp2.slu.se/alnarpskarta.html

Välkomna hälsar SFIS-syd och Alnarpsbiblioteket

Anmälan och frågor besvaras av Linda Gustafsson
[log in to unmask]">[log in to unmask]
040-41 50 56

Information om workshopen finns även på SFIS webbplats:
http://www.tls.se/kurser/kurser_info.lasso?id=K1333
---
Kristina Lindgren
1:e Bibliotekarie
Lunds universitet
Fysik- och astronomibiblioteket
Professorsgatan 1
BOX 118
221 00 LUND
 
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]se
Telefon: 046-222 7738
Fax: 046-222 4709