Content-Type: text/html

Den 20 mars kl 13.00 slås dörrarna upp på Galleri Astley i Uttersberg för en stor begivenhet för alla intresserade av vackra bokband. Då är det vernissage för vandringsutställningen Nordiska Bokband som omfattar hela 81 band gjorda av Sveriges, Norges, Danmarks, Finlands och Islands främsta bokbindare.

Läs mer om utställningen och turnéplanen här:
http://www.kb.se\BIBLIS\Arkiv\nordiska_bokband.htm

Välkommen!
KB:s vänförening Biblis