Content-Type: text/html Konferens "SPPB/PPB som ansvarsbibliotek i psykologi och pedagogik"

Välkommen till konferensen "SPPB/PPB som ansvarsbibliotek i psykologi och pedagogik" den 30 september 2004!

Stockholms universitetsbibliotek avslutar epoken som ansvarsbibliotek i pedagogik och psykologi med denna konferens. 

Tid: 30 september, kl 10 - 16:30
Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, Stockholm

På programmet finns historik över ansvarsbiblioteket, presentationer av Pedagogguiden vid Malmö högskola, LärandeResursCentrum på campus (projekt inom Myndigheten för Sveriges nätuniversitet) och den vetenskapliga produktionen på nätet. Dagen avslutas med en problematisering av begreppet informationskompetens.

För ytterligare information samt anmälan, se SUB:s webbplats:
http://www.sub.su.se

Tidgare problem med anmälningsformuläret är åtgärdade, så välkommen med din anmälan!

Margaretha Wikström, avdelningschef
Stockholms universitetsbibliotek