Content-Type: text/html

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Vi ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

Naturvårdsverkets bibliotek är, förutom myndighets- och specialbibliotek också associerat ansvarsbibliotek på det yttre miljöområdet. Biblioteket, som hör till Avdelningen för verksamhetsstöd och informationsservice, har som uppgift att bevaka främst nationell men även internationell miljöinformation.

 

Naturvårdsverket söker nu en bibliotekarie, vikariat heltid, 18 månader.

 

Arbetsuppgifter:

 

· katalogisering i Libris och LibraIII
· fjärrlån
· arbete i bibliotekets informationsdisk

 

Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/dokument/aktuellt/tjanster/annonser/11_04.htm