Content-Type: text/html
From Nordic Landscapes to North American Indians – Current Trends in Nordic and International History of Photography 
 
9-10 september 2004 på Moderna Museet och Kungl. biblioteket i Stockholm

Programmet finns på: www.kb.se/kob/ESHP.htm
--------------------------------------------
Carina Bromark
Kungl. biblioteket
Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer (KBMA)
Box 5039
102 41 Stockholm
Tel: 08 - 463 41 83
Fax: 08 - 463 43 28
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se