Content-Type: text/html
Hej,
På Göteborgs universitetsbibliotek, ekonomiska biblioteket, tjänstgör en stor del av personalen i infodisk och
vi har dessutom en tjänst som vi kallar söksupport, där man kan boka sökhjälp i 45 minuter.

Många är specialister inom sitt område. Vi har ex. en EDC-bibliotekarie som är specialist på svåra
EU-frågor, en statistikspecialist, en juridikbibliotekarie, en FN-bibliotekarie etc.

Alla är dock också generalister,  då de bör kunna svara på frågor inom framförallt våra ämnesområden som bl a är
företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statistik etc. men det kan även vara frågor inom andra ämnes-
områden och mer allmänna frågor om databaser etc.

Får någon en svår fråga inom ex. EU eller statisitk så kan den personen självfallet få hjälp och råd
av resp. specialist och samtidigt själv förkovra sig inom området.

Vissa lärare och forskare tar dock direkt kontakt med den som de vet är specialist inom ett visst ämne.

Mvh
Joakim Lennartsson

 


Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för referensarbete planerar en konferens i Stockholm den
14 mars 2005. Ett av inslagen skall handla om ”Generalist – specialist”
 
Vi undrar om det finns något bibliotek som medvetet arbetar med uppdelningen generalist – specialist i sin referenstjänst? Finns det också någon som känner till föreläsare i detta ämne?
 
Hälsningar
Ulf Bolander, IT- och referensbibliotekarie
Örebro stadsbibliotek
Box 325 10
701 35 ÖREBRO
tel 019-21 61 93, mobil 070-531 61 93
[log in to unmask]">[log in to unmask]
http://www.orebro.se/stadsbibliotek


**************************************************************************************************************

Joakim Lennartsson
Bibliotekarie/Statistikansvarig
Göteborgs Universitetsbibliotek
Ekonomiska biblioteket
Box 670
405 30 GÖTEBORG
tel. 031-773 40 91
e-mail [log in to unmask]