Content-Type: text/html

Sedan 2002 har ELIN@ tjänsten varit i drift vid 10 universitets- och högskolebibliotek. Under de senaste åren har ett flertal andra bibliotek kontaktat Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet för mer information och möjligheter att själva testa tjänsten.

 

ELIN@ har sedan starten utvecklats från en renodlad e-tidskriftstjänst till att nu även innehålla databaser och andra relevanta informationsresurser. Biblioteksdirektionen har vidare utvecklad en Open-URL-resolver, koppling till OPAC och lokala autenticeringsystem (LDAP). En personaliseringsfunktion med ToC-alerts och funktioner för att spara sökningar, bygga upp egna samlingar etc., finns sedan en tid tillbaka i drift.

 

Biblioteksdirektionen lanserade i december 2003 en allmän version av ELIN@ - ELIN@Sweden med innehåll från framförallt de stora förlagen, några öppna arkiv etc. (se BIBLIST 18 dec 2003 - http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind0312&L=biblist&F=&S=&P=18827).

 

Under perioden har användare från stort sett alla svenska universitets- och högskolebibliotek testat tjänsten och Biblioteksdirektionen upplever att det finns ett stort intresse för [log in to unmask] 

 

Biblioteksdirektionen diskuterar med ett antal svenska bibliotek om anslutning till tjänsten. Senaste nya partner inom ELIN@ samarbetet är Västra Götalandsregionen - se: http://www.lub.lu.se/headoffice/pressmedd_elinvg_juni043.shtml.

 

Den sedan maj månad 2002 annonserade LIBRIS-upphandling av en portal (numera en central portal) spelar naturligtvis in i huruvida enskilda universitets- och högskolebibliotek beslutar sig för om man vill ha ELIN@ tjänsten och den omfattande lokala integration som tjänsten möjliggör. Det bör påpekas att den aviserade centrala portalen och tjänsten ELIN@ är två olika typer av tjänster men med en del likartade funktioner. Redan innan lanseringen av ELIN@Sweden försökte biblioteksdirektionen få till stånd en dialog med KB/LIBRIS om ett eventuellt samarbete men än så länge utan resultat. Allt pekar på att KB/LIBRIS kommer att satsa på en central lösning av universitets- och högskolebibliotekens integration av digitala biblioteksresurser.

 

Efter 6 månaders fri tillgång till tjänsten stänger vi den 18 juni [log in to unmask] Självklart kan man i fortsättningen kontakta oss om villkoren för anslutning till [log in to unmask]

 

Intresset från utländska institutioner är så pass stort att vi nu koncentrerar oss på detta. Efter att Universitetet i Gent blev den första utländska partner (där ELIN@ är fullt integrerat med SFX) förhandlar vi nu med ett antal andra utländska bibliotek.

 

En helt ny utvecklingsinriktning är samarbetet med INASP - International Network for the Availability of Scientific Publications där ELIN@tjänsten kommer att anpassas till miljöer, där Internetuppkopplingar är kostsamma och i många fall långsamma. (se vidare på http://www.lub.lu.se/headoffice/pressmedd_elin_juni042.shtml  - http://www.inasp.info/news/)

 

 

Vänliga hälsningar
Henrik Åslund

-------------------------------------------
Henrik Åslund
Lunds universitet
Biblioteksdirektionen

Besöksadress:
Tornavägen 9 Lund

Postadress:
Box 134
221 00 Lund

Tel: 046 - 222 9333
Fax: 046 - 222 36 82
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
-------------------------------------------