Content-Type: text/html Ständigt detta nät, kurser hösten 2004

[Detta meddelande skickas till flera listor. Vi ber om överseende för eventuella dubbletter.]

Ständigt detta nät, kurser hösten 2004

Nu närmar sig sista anmälningsdag för den första endagarskursen "Metadata Makes the World go Around". Den äger rum onsdagen den 8 september på Bibliotekstjänst i Lund.

OBS! Sista anmälningsdag är den 24 juni.

Undervisare Sara Kjellberg och Sigfrid Lundberg, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet.

Mer information med anmälningsblankett, tider, priser m.m. på www.btj.se/webbkurs. Där kan du också läsa om de två nästkommande kurstillfällena "Kommunicera genom att diskutera och publicera" den 6 oktober samt  "E-tidskrifter, e-tidningar och e-böcker - nytta, nöje och fallgropar" den 7 oktober (fulltecknad).

Anmäler du dig till mer än ett kurstillfälle reduceras kostnaden.

Hjärtligt välkommen med Din anmälan!

Joneta Belfrage & Gertrud Berger, Bibliotekstjänst
[log in to unmask], [log in to unmask]
Kursansvariga